Tak

En takrenovering är alltid en bra investering och det är viktigt för hela husets fortlevnad. Det är väldigt viktigt att denna renovering äger rum i tid så att man slipper mögel- och vattenskador, vilket dels ökar reparationskostnaden kraftigt och dels kan leda till en hälsorisk för de boende i huset. Våra erfarna arbetsledare kan vid en första inspektion direkt avgöra vad som behövs göras på just erat tak, för att kunna garantera att ni slipper ovannämnda skador och för att taket ska hålla i många år till. Taket är ju dessutom bland det första man ser på ett hus och det är därför viktigt att det ser snyggt ut samt passar in med resten av huset. Vi arbetar med alla typer av material och hjälper gärna till och väljer det som passar er bäst gällande t.ex estetik och kostnad. Vi åtar oss arbeten på alla typer av tak, oavsett material, svårighetsgrad eller omfattning. Vår kompetens tillåter oss att utföra absolut alla moment som kan tänkas uppstå under arbetet.

Bra att veta

Ett tak som inte skötts om på ett riktigt sätt kan leda till fuktskador i huset, vilket i det långa loppet kan leda till mögelskador som är hälsofarliga för de boende i huset. Fukt- och mögelförekomst ger inte alltid besvär för den boende, men det finns anledning att vara extra försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. De vanligaste symptomen är de som drabbar slemhinnorna: snuva, rinnande ögon och en känsla av andnöd och rethosta. Även andra besvär förekommer som till exempel huvudvärk och trötthet. Den som exponeras kan utveckla överkänslighetsreaktioner, astma eller allergi genom exponering för mögel eller kemiska ämnen som avges från byggmaterial. Besvären kan bli livslånga, även om orsaken till dem försvinner. Barn är känsligare än vuxna och utvecklar besvär snabbare.

Kontakt


Veddestavägen 18,

072 832 22 66


Skicka förfrågan!